Sunday, March 17, 2013

Mutiara 36

Jangan memikul bola dunia di atas kepalamu. Jangan berfikir bahawa orang lain akan memerhatikan seluruh urusanmu. Ketahuilah, sesungguhnya setiap orang memiliki urusannya sendiri sehingga tidak akan sempat memerhatikan urusan orang lain!

No comments:

Post a Comment