Monday, February 13, 2012

Mutiara 26


Keimanan, kesihatan, kekayaan, kebebasan, kemudahan dan ilmu pengetahuan adalah intisari dari apa yang ingin diraih oleh orang yang berakal. Dan sedikit sekali hal itu dapat terkumpul secara serentak.

No comments:

Post a Comment